“Para que la escuela proporcione una educación en las habilidades de la vida es necesario alentar a los niños a desarrollar todo su amplio abanico de potencialidades y animarles a sentirse satisfechos con lo que hacen”.

DANIEL GOLEMAN

MyBullying una eina per a detectar l'assetjament escolarInvestigadors de la Universitat Complutense de Madrid han desenvolupat un qüestionari online per a que els tutors i docents determinin els possibles casos de assetjament escolar dins l’aula.

L’aplicació s’anomena MyBullying i consisteix en un qüestionari online que han d’emplenar els alumnes per a mesurar la seva relació amb els companys de classe. 

El funcionament és senzill, una vegada emplenats els qüestionaris, cada alumne està representat per un icona pròpia i el programa genera un mapa de relacions entre els alumnes, la qual cosa permet als docents observar quins alumnes es queden aïllats i sí s’està desenvolupant un cas d’assetjament escolar. 

El programa emet un informe de la situació i detalla un projecte “d’ajuda entre iguals”, i en aquest projecte s'inclouen una sèrie de pautes a seguir per part dels docents i de l’alumnat. L’objectiu d’aquestes pautes és generar un sistema de suport dins l’entorn de l’alumne que pateix l’assetjament.

L’eina es pot utilitzar des de el 3r curs d’Educació Primària fins a Batxillerat, el test permet mesurar, no només qui pateix l’assetjament, sinó també per part de qui.   


Miquel Morey

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada