“Para que la escuela proporcione una educación en las habilidades de la vida es necesario alentar a los niños a desarrollar todo su amplio abanico de potencialidades y animarles a sentirse satisfechos con lo que hacen”.

DANIEL GOLEMAN

“CLAVES PER A L’AVALUACIÓ AMB EL WISC-IV”2n Edició “CLAVES PER A L’AVALUACIÓ AMB EL WISC-IV”

La 2n edició del llibre “Claves per a l’avaluació amb el WISC-IV” (P. Flanagan & S. Kaufman) , es pública a Mèxic l’any 2012, però no s’ha publicat a Espanya perquè requereix d’un estudi psicomètric, que no s’ha dut a terme.

“Aquesta revisió aborda la utilitat dels índexs d’habilitats generals i de competència cognitiva; inclou investigacions recents sobre les diferències tècniques i actualitza la informació sobre l’ús del WISC-IV amb poblacions clíniques”.

 
“S’han vinculat els resultats de l’avaluació amb el WISC-IV amb les intervencions basades en la investigació, estendre el sistema interpretatiu per incloure un nou i interessant grup, l’Índex de Processament Cognitiu IPC (Weiss, Saklofske, Schwartz, Prifitera & Couville, 2006); i incloure un suport web amb un software que automatitza el sistema interpretatiu”. 

 
“Recomanen utilitzar en l’anàlisi intraindividual els índexs compostos, en lloc de les subproves. A més, els grups que utilitzen en l’anàlisi haurien de representar habilitats unitàries. Això vol dir que la magnitud de la diferència entre les puntuacions més altes i més baixes en el grup no són estadísticament significatives (p<0,1). A més, els grups que s’inclouen en l’anàlisi interpretatiu haurien de representar factors primaris bàsics en l’organització mental ”. 

Pel que fa a les noves regles per a corregir-lo (semblants a les nostres), a la interpretació dels resultats, i les noves dades de les poblacions clíniques, són aspectes que tenen un pes important en el perfil del diagnòstic. 

Malgrat la correcció on-line és gratuïta, es realitza amb els barems estatunidencs, canadencs i mexicans, amb la qual cosa no són aplicables a la població espanyola. 

BARMES NO APLICABLES A LA POBLACIÓ ESPANYOLA !!

Cal assenyalar que la interpretació clínica del Wisc-V, es sustenta en la interpretació clínica del Wisc-IV.

Es recomana la seva lectura.

Miquel Morey

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada